Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่2 มว.รส.ที่1 หมู่ รส.ที่1 อ.เมือง (ร.14 พัน.2) นำโดย พ.อ.ยุทธพิชัย กวยะปาณิก รอง ผบ.กอ.รมน.จว.ก.พ.,ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ปภ.เขต 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร., เทศบาลตำบลนครชุม ,หน.ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน.,ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่.,ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา”ล้างวัดลดฝุ่นละออง PM2.5″

เมื่อ 190900 มี.ค. 62 กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่2 มว.รส.ที่1 หมู่ รส.ที่1 อ.เมือง (ร.14 พัน.2) นำโดย พ.อ.ยุทธพิชัย กวยะปาณิก รอง ผบ.กอ.รมน.จว.ก.พ.,ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ปภ.เขต 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร., เทศบาลตำบลนครชุม ,หน.ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน.,ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่.,ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา”ล้างวัดลดฝุ่นละออง PM2.5″ เพื่อป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพช โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย