ข่าว เพชรบูรณ์ แถลงข่าว

แถลงข่าวเรื่อง พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์

วัน ที่ 29 มีนาคม 2562 แถลงข่าวเรื่อง พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 8.30 น นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว เรื่องของการ วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ แถลงว่า คณะกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ และ ฆราวาส ได้ประชุมพร้อมกันและกำหนดให้มีการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ศาสนา คุณธรรมศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว ทั้งนี้การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2547 และมติของมหาเถรสมาคมเมื่อปี 2548 รายการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์

จะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเจ้าคณะ ใหญ่ธรรมยุตซึ่งได้รับพระบัญชา จากสมเด็จ พระสังฆราชให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที ณ.มณฑลพิธีจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ชี้แจงว่า ในกรณี ที่มีผู้ไม่เห็นด้วย ในการสร้าง พุทธมณฑล ว่า ทำไมต้องสร้าง เพราะเนื่องจาก จะเป็นการ ส่งเสริม ทางด้านพระพุทธศาสนา แลจิตใจให้กับชาวบ้านแล้ว ก็ยังเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนในเรื่องที่ว่า ทำไมไม่นำไปสร้างโรงพยาบาลนั้น ได้มีการชี้แจงว่า ทางคณะสงฆ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการช่วยทำบุญ สร้าง โรงพยาบาล แล้ว เป็นจำนวนมากอยู่เช่นกัน เช่นโรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลหล่มสัก อีกทั้งยัง

 

ได้รับงบประมาณจากภาครัฐอีก ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีความเดือดร้อน ถึงขนาดต้องไปเรี่ยไร พี่น้องประชาชนอีก ส่วนเรื่องที่ดิน ที่เปลี่ยนมาแล้ว 3 ครั้งนั้น เนื่องจาก ประชาชนไม่เห็นด้วยใน 3 จุดที่ผ่านมา ที่ประชุมมา จึงเห็นชอบจุดนี้เป็นจุดที่ 4 ซึ่งได้รับอนุมัติ จากกรมปศุสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการโยกย้าย อีกแน่นอน เพราะวันที่ 29 ที่จะถึงนี้ จะได้มีการทำพิธีอย่างเป็นทางการ ส่วนเรื่องเงินบริจาค ที่พ่อแม่พี่น้องได้ทำบุญ ในการก่อสร้างพระเจดีย์ ทางจังหวัด ก็จะกันส่วนนี้ไว้ ในการก่อสร้าง พระมหาเจดีย์มรรคญาณ รายการวางศิลาฤกษ์ จะไม่ใช้เงินจากส่วนนี้ เพราะมีภาครัฐ และหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2562 แล้ว จะไม่มีการเรี่ยไร ด้วยการเดินขอรับบริจาคอีกต่อไป แต่สำหรับผู้ที่จะบริจาคนั้น ให้ไปสแกนที่บาร์โค้ด ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายนั้น มีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน โดยมีผู้ว่า และรองผู้ว่า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองมหานิกาย ร่วมเป็นคณะ ในการเบิกจ่ายทุกครั้งจะต้องมีการ ประชุม เพื่อให้ผ่าน ที่ประชุมโดยถูกต้องจะได้ไม่เป็นข้อครหาต่อไป