Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 19 มี.ค.62 พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย