กกล.รส.จว.พ.ย.ร้อย.รส.ที่.1 ( มทบ.34 ) อ.เมือง จัด กพ. พร้อมด้วย นางขนิษฐา ถึงการ สารวัตรกำนัน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เข้าเยี่ยม พบปะ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจ


เมื่อ 14 ธ.ค.61,1130 กกล.รส.จว.พ.ย.ร้อย.รส.ที่.1 ( มทบ.34 ) อ.เมือง จัด กพ. พร้อมด้วย นางขนิษฐา ถึงการ สารวัตรกำนัน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เข้าเยี่ยม พบปะ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจ โดยเข้าเยี่ยม นายน้อย ยาวิเลิศ อายุ 81 ปี และ นางเตียว ยาวิเลิศ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา ฐานะยากจน รายได้ส่วนใหญ่จะได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ ประกอบอาชีพเสริมสานผักตบชวา ทำขายส่งให้ร้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว มีรายได้ 2,000 – 3,000 ต่อเดือน โดย ร้อย.รส.ที่.1 ( มทบ.34 ) อ.เมือง ได้มอบของอุปโภคบริโภคและผ้าห่ม ทำให้มีความปลื้มปิติยินดี ดีใจเป็นอย่างมาก ประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี