นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายปัญญา ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด


@ร้อยเอ็ด: ขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ”14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายปัญญา ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย..นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการร่วมฯ นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมฯ การดำเนินการขับเคลื่อนงานฯ /เป้าหมาย /แผนการขับเคลื่อน ปี 2561-2562 /ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด :: รายงาน