ข่าว ปัตตานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

องคมนตรีเป็นประธานกิจกรรม กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้

28 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรม “กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้“ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางสาวเกษร บุญถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วม


พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี กล่าวว่า ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับพวกเราเป็นอย่างมาก ทั้งข้าราชการ ประชาชนชาวไทย พุทธ และมุสลิม ทำให้หลายครอบครัวสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐไม่อยากให้เกิดขึ้นและพยายามแก้ปัญหา แก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาปกติดังเดิม ซึ่งในอดีตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข แต่ก็มีกลุ่มผู้ไม่หวังดี สร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้ง แต่เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนต้องการความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรม “กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้“ นั้นโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างขวัญกำลังใจและรวมพลังพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสังคมพหุวัฒนธรรมให้แก่พี่น้องชาวพุทธในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน