Reporter&Thai Army

พ.อ.เกียรติอุดม. นาดี ผบ.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม​บ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุและได้มอบสิ่งของอุปโภค​บริโภค​ที่จำเป็น

เมื่อ ๑๙๑๕๐๐ มี.ค.๖๒ พ.อ.เกียรติอุดม. นาดี ผบ.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม​บ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุและได้มอบสิ่งของอุปโภค​บริโภค​ที่จำเป็น ณ บ้านของ นางเตียว ค้างคั่ง บ้านเลขที่ ๑๓๕/๑ ม.๑ ต.แม่​ยาง​ร้อง​ อ.ร้องกวาง​ จ.แพร่ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย​ประมาณ​ ๗๐%

https://youtu.be/JU44e_okKOk

https://youtu.be/tMLBbGiMtB4