ข่าว นราธิวาส แถลงข่าว

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดแถลงข่าว NCC MINI MARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019

ราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดแถลงข่าว NCC MINI MARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019 โดยมี นายยุทธนา พรหมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว ประกอบด้วย นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พันตำรวจเอกธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รอง ผบก. ภ.จว. นราธิวาส พร้อมทั้ง ตัวแทน ฉก.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ และนายยุทธนา พรหมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายมะสาและ ปะดอมะ รองประธานชมรมศิษย์เก่า วชช.นธ. ร่วมการแถงข่าว

สำหรับกิจกรรม NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ผู้สนใจร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2562

โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท รับสมัครทั้งชายและหญิง ในรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นทั่วไป ประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท รับสมัครทั้งชายและหญิง สำหรับเพศชายแบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี ,40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี และรุ่น 60 ปีขึ้นไป เพศหญิงรับสมัคร 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป และในประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล ในทุกประเภทและทุกรุ่น ลำดับที่ 4 – 10 จะได้รับของที่ระลึก รางวัลผู้ชนะชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรจะได้รับถ้วย OVRE ALL จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพดี ในการกิจกรรม NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019 และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอีกด้วย