Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๑๐๐
บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์ประจำ อ.เก้าเลี้ยว เพื่อร่วมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวภายในวัดและโรงเรียน
๑.วัดมหาโพธใต้ จำนวน ๓๐ ตัว
๒.วัดเขาดินใต้ จำนวน ๒๐ ตัว
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย