Reporter&Thai Army

พ.ต.ท.ทะยาน ตาตะคุ รอง. ผกก.(ป.) พร้อมด้วย จิตอาสากำลังสายตรวจ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะกูด

วันนี้ 19 ต.ค. 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ทะยาน ตาตะคุ รอง. ผกก.(ป.) พร้อมด้วย จิตอาสากำลังสายตรวจ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะกูด โดยมีนาย พีรวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเกาะกูด เป็นประธานในพิธี