Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้าเตรียมประชุมแถลงแผนของศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้าเตรียมประชุมแถลงแผนของศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่
พ.อ.ประสาน ไกรสิงห์เดชา รองเสนาธิการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า ประชุมหัวหน้าส่วนของศูนย์ฯ เพื่อเตรียมการประชุมแถลงแผนของศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพน้อยที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนของศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒