ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สานต่อ โครงการ ”ราษฎร์ รัฐร่วมใจ” ร.25 พัน.3 แจกน้ำอุปโภคบริโภค บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

18 เมษายน 2567 ร.อ.พงศกร ละออสุวรรณ สัสดีอำเภอท่าชนะ/เลขานุการ ศูนย์ประสานงานมวลชนอำเภอท่าชนะ (ศปช.) ร่วมกับ หน่วยทหารกองพันประจำอำเภอ ร.25 พัน.3 ,จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน, นางจันทร์จิรา ชายหมัด เลขานุการ ศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน อำเภอท่าชนะ ,นางสาวสำรวม เอี่ยมมี หัวหน้า ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 ผู้นำ ท้องที่ท้องถิ่น จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่ หมู่ 2 บ้านดอนมะกอกจำนวน 1 จุด จุดบริการน้ำ โรงเรียนบ้านดอนมะกอก, จุดที่ 2 หมู่ 9 บ้านเกาะมุกด์ จำนวน 7 จุด ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ที่เดือดร้อนใช้ในการเก็บน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค

ร.อ.พงศกร ละออสุวรรณ สัสดีอำเภอท่าชนะ กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เป็นการต่อยอด “ประสงค์โมเดล” ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวนหลายจุด ซึ่งกองทัพบก มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้ประสานความร่วมมือกันในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการระดมศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้ “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ซึ่งได้เริ่มโครงการ ลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

โดยในส่วนของกองทัพบกได้จัดกำลังพล ยานพาหนะ ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบภัย หากชุมชนใดมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือให้ประสานหน่วยสัสดี เพื่อดำเนินการต่อไปร่วมกับกองพันประจำอำเภอร.25 พัน.3 เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอีกช่องทางหนึ่ง.