ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ขนส่งร้อยเอ็ด สรุปผลช่วงสงกรานต์ ไม่พบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 มีการเรียกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ กว่า 1,700 คัน ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ส่งผลให้อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ศูนย์ 0

นางเบญจมาศ ชัยดำรงค์กุล ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผย ผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 โดยออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด (Rest Area ขาออก กทม.) บริเวณจุดพักรถบ้านดงยาง ทล.23 จุดตรวจรถ Checking Point จุดที่ 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง และ จุดที่3. จุดจอดรถอำเภอสุวรรณภูมิ รวมยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน มีการเรียกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1,720 คัน และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1,720 คน ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ และมีการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถจำนวน 38 คน โดยร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และสภ.เมืองร้อยเอ็ด ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแม้แต่รายเดียว

สำหรับการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องชนิดแสงเลเซอร์ ตลอด 7 วัน จำนวน 895 คัน และมีการเฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS พบรถใช้ความเร็วเกินกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 17 คัน ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายตามลำดับ
ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จะยังคงเข้มงวดกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะผ่านเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก รถโดยสารสาธารณะ กรุณาโทร.แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมนึก บุญศรี  รายงาน