Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2567

จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2567

19 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2567 โดยมีนายธิปพงษ์ ภิญโญโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมใจกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ มีต่อวงการศาลยุติธรรม
โดยวันที่ 21 เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรมและเป็นประเพณีสืบทอดต่อเนื่องกันมาที่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ มีต่อวงการศาลยุติธรรม

สำหรับปี พ.ศ.2567 จะครบรอบ 152 ปี ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดมุกดาหารได้จัดโครงการวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2567 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดมุกดาหาร.