ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬามุกดาหาร ผลได้นายกสมาคมคนเดิม

19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเจริญ ศรีสุวงค์ ประธานการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิก และตัวแทน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแทนคนเก่าที่หมดวาระ


ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายสนอง แสนเสร็จ หมายเลข 1 และนายโสภณ กลิ่นประทุมทิพย์ หมายเลข 2 โดยมีสมาชิกที่มาลงคะแนน จำนวน 43 คน ผลการนับคะแนน หมายเลข 1 ได้ 19 คะแนน หมายเลข 2 ได้ 21 คะแนน ( บัตรดีจำนวน 40 บัตร เสีย 1 ไม่มาใช้สิทธิ์ 2 )   นายโสภณ กลิ่นประทุมทิพย์ หมายเลข 2 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม 2567 ได้รักษาการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ได้ลาออกซึ่งสิ้นข้อบังคับของสมาคมจะต้องมีการเลือกตั้งถายใน 45 วัน ตามข้อบังคับ 19 และมีการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ 19 เมษายน เป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมที่ว่างลง ตามข้อบังคับของสมาคม เพื่อให้แนวทางที่ว่างแล้วเกิดสูญญากาศ ทำหน้าที่ของสมาคม ฉะนั้นตั้งตามคำสั่งส่วนกลาง ปฎิบัติตามระเบียบข้องบังคับของสมาคมปี 2558 ตามข้อบังคับที่ 19 เป็นการกำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนตามข้องบังคับของสมาคมอยู่แล้ว ซึ่งการเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เมือมีการลาออกก็ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรดำเนินการต่อไปได้


ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหาร ไม่เคยได้เหรียญเลย มาได้เหรียญ 3-4 ปีที่ผ่านมา อาทิ กีฬาเรือพาย และกีฬาอื่น ๆ ซึ่งมีกีฬาเยาวชน กีฬาอาวุโส ซึ่งผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักร และเหรียญรางวัลที่ได้มาก็เป็นการสนับสนุนของส่วนกลาง และมีโครงการส่งนักกีฬาเข้าไปสู่ทีมชาติ สมาคมกีฬาได้ผลงาน สร้างลูกหลานให้เสริมสร้างด้านกีฬา สู่การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา
สำหรับข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียน ทางสมาคมเองได้ตอบไปตามข้อบังคับที่ทางสมาคมได้ร่างขึ้นมาแล้วอ้างถึง พ.ร.บ.กีฬา พ.ศ. 2558 ซึ่งในการปฎิบัติไม่ว่าการเลือกตั้งระเบียบต่าง ๆ ใช้ข้อบังคับเป็นตัวตั้ง ได้ทราบเบื้องต้นในการร้องเรียนท่านคนหนึ่ง มันก็จะเกี่ยวข้องกับการว่าขาดคุณสมบัติ ไม่มีการกีดกันหรือกีดขวาง ตามข้อ 73 ของ พ.ร.บ.การกีฬา แต่จริง ๆ แล้วได้ตอบไปหมดแล้ว ตามเอกสาร ไม่มีอะไรทั้งนั้น โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่สำนักงาน ได้ทำตามข้องบังคับทุกอย่างของสมาคม การรับสมัครไม่ใช่มาสมัครแล้วได้เป็นสมาชิกเลยไม่ใช่ ต้องประกาศ 15 วัน และต้องเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้วินิจฉัยลงมติว่ารับ จึงมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกว่า ให้ท่านมาชำระเงิน แล้วถือว่าท่านเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม

ด้านผู้ร้องและ ตัวแทนสมาชิกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหารทั้ง 51 คน ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจาก ผู้รักษาการ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2567 เพื่อเลือกนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 19 เมษายน 67 ข้าพเจ้ากับพวกจึงขอให้ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณรบทลงโทษนายกสมาคม และมีคำสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าว ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย


ล่าสุด นายนเรศ มีศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่ผู้ร้องเรียน รักษาการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ว่าเรื่องร้องเรียนได้ให้ผู้ถูกร้องเรียนได้ชี้แจงมาแล้ว และได้ทำหนังสือตอบผู้ร้องเรียนไปแล้ว และทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จะมีการตอบหนังสือร้องเรียนดังกล่าวมีห้วงเวลาในการตอบ ประมาณ 3-5 วัน ทางสำนักงานการกีฬาไม่มีนักกฎหมาย จะเป็นนักกฎหมายส่วนกลางเป็นคนตอบปัญหาอุปสรรค และชี้แนะได้ดีที่สุด โดยหนังสือฉบับร้องเรียนอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนในวันที่ 17 เมษายน 2567

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร  รายงาน