Uncategorized

ปราจีนบุรี ทำบุญรับ ขวัญทหารหน่อยซิวที่ไปช่วยค้นหาทีมหมูป่าถ้ำหลวง!!

ปราจีนบุรี ทำบุญรับ
ขวัญทหารหน่อยซิวที่ไปช่วยค้นหาทีมหมูป่าถ้ำหลวง!!

 

 

วันนี้ 18 สค.61 นาย
วัลลภ ประวัติวงศ์ นาย
อำเภอกบินทร์บุรี พร้อม
ด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ม.4 บ.หนองหอย ต.วัง
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี และชาว

 

บ้านบริษัทเอกชนบกว่า
100 คน ร่วมกันทำบุญ

ตักบาตรข้าวสารแด่พระสงฆ์ 20 รูป เพื่อรับขวัญทหารหน่วยซิว ซึ่ง
เป็นลูกหลานในหมู่บ้าน
นี้ไปปฎิบัติการค้นหา
นักเตะทีมหมูป่าติดอยู่
ในถ้ำหลวงขุนน้ำนาง
นอน จ.เชียงราย จนพบ
ทีมนักเตะในถ้ำและให้
การช่วยเหลือออกมา
จากถ้ำเป็นผลสำเร็จ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
ค้นห้าทีมนักเตะหมูป่า
ทหารนายนี้ได้กลับมา
เยี่ยมครอบครัว ซึ่งชาว
บ้านหารือกับผู้นำหมู่

บ้านว่าสมควรทำบุญ
รับขวัญลูกหลาน ที่ไป
ฎิบัติหน้าที่ที่ถ้ำหลวง และเพื่อเป็นการเชิตชูเกียรติแก่ทหารกล้านาย
นี้ผู้นำหมู่บ้านจึงรายงานให้นายอำเภอทราบ ซึ่งนายอำเภอเองก็เคยเป็นทหารหน่วยซิวหน่วยนี้มาก่อนพอทราบว่ามีรุ่นน้องเป็นคนบ้านในพื้นที่จึงเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะยกย่องเชิตชู
เกียรติทหารนายนี้เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจ ซึ่ง
ทหารนายนี้เป็นคนดีแม้
ว่าตอนเด็กๆ พ่อแม่จะมี
ฐานะยากจนก็ตาม ด้วย
เป็นคนที่รักเพื่อนฝูงเรียนดีเป็นที่รักของญาติเพื่อนฝูงและครู กระทั่ง
ได้ไปเป็นทหารที่หน่วย
นี้จนได้ดีเป็นนายทหาร
และไปปฎิบัติหน้าที่ค้น
หา ช่วยเหลือนักเตะติด
ในถ้ำกลับออกมาได้
นายทหารนายนี้กล่าวว่า
ตอนไปปฎิบัติหน้าที่ใน
ถ้ำหลวงยอมรับว่าเป็น
ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และหนักมาก แต่ทุกคน
ก็ต้องทำ หนักยิ่งกว่าฝึก
ในหลักสูตรหลายเท่า
ทุกคนในหน่วยซิวไม่ท้อ
ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แม้
ตัวเองหลายนายป่วยแม้จะสละชีพก็เองทำหน้าที่ให้ลุล่วงด้วยดี นส.
ละอองดาว พืชเพียร
เพื่อนบ้านกล่าวว่า ตนและคนในหมู่บ้านทราบ
ว่านายทหารคนนี้ถูกส่ง
ตัวไปปฎิบัติหน้าที่ที่ถ้ำ
หลวง ทุกคนเฝ้าติดตาม
ข่าวทุกๆวันทราบว่าพอรู้ว่าหน่วยซิวเข้าไปด้วย
ความยากลำบากทุกคน
ก็เอาใจช่วยทุกวัน ภรร
ยานายทหารไม่ขอเปิด
เผยตัวเช่นกันบอกแต่
เพียงว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่
หน่วยซิวทำหน้าที่จนประสบผลสำเร็จ นาง
ลัดดาวรรณ แก้วเมฆ
ครูที่เคยสอนนายทหาร
คนนี้มาตั้งแต่เด็กๆกล่าว
ว่าภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มาก ตอนเด็กๆแม้จะยาก
จนแต่ก็ได้เป็นนานทหาร
ของกองทัพถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง ทุกวันนี้นิสัยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น
นิสัยดีเรียบร้อยเป็นที่รักใคร่ของทุกคน ชอบช่วย
เหลือเพื่อนฝูงเสมอๆวันนี้ทุกคนมาร่วมรับขวัญ
นายทหารคนนี้ด้วย
ความดีใจ แม้จะยังป่วย
อยู่แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…