ข่าวเชียงใหม่

แขวงฯชม.2ขอรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมทางเบี่ยง ทล.118 ทั้ง4จุด ดังนี้

แขวงฯชม.2ขอรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมทางเบี่ยง ทล.118 ทั้ง4จุด ดังนี้
จุดที่1 กม.43 แล้วเสร็จ(เก็บความเรียบร้อย)
จุดที่2 กม.45 อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเที่ยง)
จุดที่3 กม.46 แล้วเสร็จ(เก็บความเรียบร้อย)
จุดที่4 กม.47 อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเย็นนี้)
คาดการณ์ว่าจะเปิดการจราจรได้ในพรุ่งนี้เช้า