ข่าวเชียงใหม่

“ทีมเกษตรเชียงใหม่รับโล่เกียรติยศการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2561”

“ทีมเกษตรเชียงใหม่รับโล่เกียรติยศการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2561″
วันที่ 19 กันยายน 2561เวลา 09.00น. นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรร่วมงานสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ”การประสานงานขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเลิศ” ให้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม conventionABC โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้ร่วมงานบุคลากรทั้ง77จังหวัดกว่า 2,000คน

การสัมนาครั้งนี้เป็นการสัมนาเพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบแนวดำเนินงานนโยบายรวมถึงมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติเกิดสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อภาคการเกษตรให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้กินดีอยู่ดี กินดี เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ในครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับดี” ประเภท”การประสานงานขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561″ พร้อมทั้งพบปะผู้เกษียณอายุราชการในงานมุฑิตาจิตพร้อมทั้งชื่นชมการสานต่ออุดมการณ์การทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งแสดงถึงกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายของ “คนดี” เพื่อเป็นเครื่อชงนำทางในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน