Reporter&Thai Army สถานที่ท่องเที่ยว

ทหาร ร.17 พัน.3 ร่วมพัฒนาส่งเสริมตลาดชุมชน OTOP นวัตวิถี ขุนตาล เชียงราย

ทหาร ร.17 พัน.3 ร่วมพัฒนาส่งเสริมตลาดชุมชน OTOP นวัตวิถี ขุนตาล เชียงราย


เมื่อ ๑๘ ต.ค. ๖๑ กองพันทหารรายที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (หมู่ รส.อ.ขุนตาล) ร่วมกับประชาชนบ้านป่าตาลประชาสันติ ม.๑๒ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จำนวน ๕๐ คน พัฒนาทำความสะอาด กาดทางลัด OTOP ตลาดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งจะให้ประชาชนในพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน อาหารพื้นบ้าน มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา โดยจะทำการเปิดในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอขุนตาลขุนตาล เป็นประธาน