Reporter&Thai Army

พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.๒ มอบหมายให้ พ.อ.ณฑี ทิมเสน รอง ผบ.ฉก.ม.๒ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท และอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ก่อนวันเลือกตั้ง

เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๒, ๑๖๐๐ พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.๒ มอบหมายให้ พ.อ.ณฑี ทิมเสน รอง ผบ.ฉก.ม.๒ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท และอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ลานจอดรถ ตำรวจภูธร จว.ช.ร. โดยมี ผบก.ภ.จว.ช.ร. เป็นประธานฯ