Reporter&Thai Army

มว.ม.1 ร้อย.ม.2 ฉก.ม.2 จัด กพ.4 นาย ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและราษฏร บ.จะตี ม.16 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ได้ทำแนวกันไฟและทำการเผาชน บริเวณในพื้นที่สวนป่าท้ายหมู่บ้าน

เมื่อ 151630 – 151900 มี.ค.62 มว.ม.1 ร้อย.ม.2 ฉก.ม.2 จัด กพ.4 นาย ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและราษฏร บ.จะตี
ม.16 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ได้ทำแนวกันไฟและทำการเผาชน บริเวณในพื้นที่สวนป่าท้ายหมู่บ้าน ซึ่งเป็นป่าพื้นที่สูงชันยากแก่การเข้าไปควบคุมไฟป่าดังกล่าวได้ จากการตรวจการณ์ยังไม่สามารถประมาณการเสียหายได้ ขณะรายงานสามารถควบคุมไฟป่าได้เป็นส่วน ความคืบหน้าอื่นๆ หน่วยจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ