Reporter&Thai Army

ทหารเคียงประชาชน ม.พัน.26 ออกช่วยผู้ประสบภัย เมืองมะขามหวาน

ทหารเคียงประชาชน ม.พัน.26 ออกช่วยผู้ประสบภัย เมืองมะขามหวาน

เมื่อ 18 ต.ค.61,1600
ร้อย.รส.ที่ 1 (ม.3 พัน 26)อ.เมือง จว.พ.ช. ได้รับแจ้งจากนายสมบูรณ์. สินพรหม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ.โตก ต.บ้านโตก และนาย ธวัชชัย. จันทร์มี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ.ชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.พ.ช. ว่าเมื่อ 1500 น.ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง บริเวณ ต.บ้านโตก และตำบลชอนไพร อ.เมืองทำให้บ้านเรือนประชาขนได้รับความเสียหาย ด้วนี้ 1. บ้านโตก หมู่ 7 จำนวน 1 หลัง และ บ.ชอนไพร จำนวน 2 หลัง ได้นำกำลังให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไปได้รับ