ข่าว นราธิวาส

นราธิวาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนขับเคลื่อนสุขภาวะ เคียงคู่สุขภาพชุมชน

นราธิวาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนขับเคลื่อนสุขภาวะ เคียงคู่สุขภาพชุมชนประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / นราธิวาส
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติและที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนขับเคลื่อนสุขภาวะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ เคียงคู่สุขภาพชุมชน “ โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ พ.อ.สุเมธ กลยณีย์ รองผบ.ฉก.ทพ.46นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผอ.โรงพยาบาลรือเสาะ นายนิวัน ยูซี สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ นาย นายซำสุดิน หามะ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ นายอับดุลอาซิ เจ๊ะโดสามะ กำนันตำบลเรียง บุคลากรสาธารณสุข พลังมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ชมรม อสม.บ้านซือเลาะ ตลอดถึงประชาชนในพื้นที่บ้านซือเลาะ ให้การต้อนรับและไปร่วมกันอย่างคับคั่ง
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ จัดเวทีเสวนา ทิศทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านซือเลาะ ตำบลเรียง ในอนาคต จัดกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนกลาง และจัดกิจกรรมเวที อนาซีด บรรยายธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านซือเลาะในรอบ4ทศวรรษ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนางานสาธารณสุขต่อไป

 

https://youtu.be/MUTJIARdLmE