ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“วันตำรวจ” ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 2566

“วันตำรวจ” ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นิมนต์พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ จำนวน 9 รูป มีพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันตำรวจ 2566 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เผยแพร่สารเนื่องในวันตำรวจ 2566 ถึงพี่น้องและเพื่อนข้าราชการตำรวจ พร้อมครอบครัว ขอให้ยึดมั่นหน้าที่ สุจริต เที่ยงธรรม ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งเทิดทูน รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยมีข้าราชการตำรวจ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา