Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.ป.โดย ร้อย.รส.ที่ 3 (ร้อย.ฝรพ.3)พื้นที่ อ.งาว พ.ต.ธีรวัฒน์ พรหมสุริย์ ผบ.ร้อย.รส.ที่ 3(ร้อย.ฝรพ.3) นำกำลังพล ร่วมกับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว พร้อมกำนัน ผญบ. ทต.หลวงใต้ ปภ.จว.ลำปาง และจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุเมื่อ 182130 พ.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อ 190900 พ.ย.61 กกล.รส.จว.ล.ป.โดย ร้อย.รส.ที่ 3 (ร้อย.ฝรพ.3)พื้นที่ อ.งาว พ.ต.ธีรวัฒน์ พรหมสุริย์ ผบ.ร้อย.รส.ที่ 3(ร้อย.ฝรพ.3) นำกำลังพล ร่วมกับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว พร้อมกำนัน ผญบ. ทต.หลวงใต้ ปภ.จว.ลำปาง และจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุเมื่อ 182130 พ.ย.ที่ผ่านมา ประมาณ 100 คาเรือนในพื้นที่ โดยได้ร่วมมอบของยังชีพ และทำการซ่อมแซมบ้านของ น.ส.วรรณคดี กันทา ณ 51 ม.2 บ้านทุ่ง ต.หลวงใต้ อ.งาว ซึ่งเป็นผู้พิการทางการรับฟัง ได้รับความเสียหายกระเบื้อง 50 แผ่น มีผู้ร่วม 40 คน ร้อย.รส.ที่ 3 ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับผู้เสียหาย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา เพื่อได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อไป