Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้าน บ.แม่ยื้อ ม.8 ต.หนองไม้กอง ฯ ร่วมพิธีมอบบ้านและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ให้กับ น.ส.วิง พิลึก

เมื่อ 19 พ.ย.61 , 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้าน บ.แม่ยื้อ ม.8 ต.หนองไม้กอง ฯ ร่วมพิธีมอบบ้านและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ให้กับ น.ส.วิง พิลึก อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 225 ม.8 ต.หนองไม้กอง ฯ โดยมี นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม เป็นประธาน ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจาก พระครูเกษมวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดทีฆายุการาม (วัดแม่ยื้อ) และชาวบ้านร่วมบริจาคสมทบ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย