Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. นพดล รอดกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2561

วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ. นพดล รอดกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ุ ผวจ.พ.ล./ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล. เป็นประธานการประชุม