Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อย่างพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาในอดีตกาล นำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักร จนถึงกาลปัจจุบัน การทำยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี เป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลื่อปรากฎอยู่ในประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง ตราบจนปัจจุบันนี้.