Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ครบรอบ 419 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ครบรอบ 419 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย

วันที่ 25 เม.ย. 2567 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านการศึกษา เหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร องค์กรเอกชน และผู้แทนภาคประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ครบรอบ 419 ปี

โดยในเวลา 07.30 น. ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พระวิฑูรวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร นำคณะสงฆ์ สามเณรสวดพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาต ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จากนั้น เวลา 09.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้.