นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สภ.เวียงมอก จับกุมผู้ต้องหา พรบ.ยาเสพติด 1 ราย ผู้ต้องหา 3 คน

สภ.เวียงมอก อ.เถิน.จ.ลำปาง
เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
1.วันที่ 18 พ.ย.2561 เวลาประมาณ 14.30 น.
สภ.เวียงมอก จับกุมผู้ต้องหา พรบ.ยาเสพติด 1 ราย ผู้ต้องหา 3 คน รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.๕, พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.๕ พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง
บช.ปส. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติเสถียรรอง ผบช.ปส, พล.ต.ต.ชาตรี ไพศาลศิลป์ รอง ผบช.ปส พล.ต.ต.ทนัย อภิชาตเสนีย์ รอง ผบช.ปส, พล.ต.ต.กรณ์ณภัทชญ์ กิติพิบูลย์รอง ผบช.ปส, พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.บัชชา ปั้นประดับ ผบก.สกสบช.ปส. พล.ต.ต
.ชยพจน์ หาจุณทะ ผบก.บช.ปส..พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ์,พ.ต.อ.ปริญญา อร่ามเรืองกูล พ.ต.อ.ดอย วงศ์พุ่ม รอง ผบก.สกส.บช.ปส.,พ.ต.อ.พิศาล เอิบอาบ ,พ.ต.อ.สมเกียรติ วรรณศิรวิไล รอง ผบก.บช.ปส.พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงคลเมือง รอง ผบก.สศร.ภ.7(คณะทำงานประสานงานการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด)..
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม สภ.เวียงมอก โดยการนำของ พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.พงศกร รัศมีโรจน์สกุล ผกก.สภ.เวียงมอก,พ.ต.ท.ถนอม นาทิเลศ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ปิติพงศ์ บ้านคุ้ม รอง ผกก(สอบสวน),พ.ต.ท. พ.ต.ท.สุพรรณ หอมนาน สวป.ฯ พ.ต.ท.นัทธพล ศรีคำสุข สว.สส.ฯ,ร.ต.อ.พชร ไชยวงศ์ รอง สว(สอบสวน),ร.ต.อ.บุญช่วย หล้ามณี รอง สว.(สอบสวน),ร.ต.ท.ธนู ลาวจันทร์ ,ร.ต.อ.อนัต กองมงคล ,ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ เพลงสันเทียะ,ร.ต.อ.มานิตย์ นวลแจ่ม ร.ต.อ.สมจิตร แลวงศ์นิล ,ด.ต.ชาตรี น้อยป้อง,ด.ต.ประกาศ สุริยะคำวงศ์ ,ส.ต.ต.สรรเสริญ ใจน้ำ ส.ต.ต.สุทธิเกียรติ ผดุงกิจ
ชุดร่วมการจับกุม สภ.เถิน พ.ต.อ.กนิษฐ์ ประสานสุข ผกก.สภ.เถิน พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ แสงศรีจันทร์ รองผกก.สส.สภ.เถิน ,ร.ต.อ.สมควร เครือคำ รอง สวป.ฯร.ต.อ.นิมิตร ศิรินวล ,ร.ตอ.มงคล รัตนวิจิตร. ร.ต.อ.หลั่น สีขาว รอง สว.(ป)ฯ,ร.ต.อ.เทน แปงเครือ รอง สว.(ป)ฯร.ต.ท.ดนันต์ จอมใจ รอง สว.(ป)ฯ ,ร.ต.ท.อนันต์ เหมืองหม้อ รอง สว.(ป)ฯด.ต.พงษ์พันธ์ มะโนพันธ์ ด.ต.สุรัตน์ มหัสธนวิศัลย์ ด.ต.จรัญ สายคำ ด.ต.พงศักดิ์ คำมูลรัตน์ ด.ต.เอนก มะโนปิงและส.ต.ท.อรุณ หล้าบุญมา
เจ้าหน้าที่ทหาร ประกอบด้วย ร.ต.ชุมพร ยศข่าย,ส.อ.สิทธิพงศ์ มะโนปิง พลฯคมสัน กาวิน, พลฯสภากร ปันธุระ
ชุดร่วมสนับสนุนการจับกุม กก.3 บก.สกส.บช.ปส พ.ต.อ.ลิขิต กล้วยธำรง ผกก.ฯพ.ต.ต.อังคาร อุทัยพันธ์ ,พ.ต.ท.หญิงอัชลี เนตรมุกดา,พ.ต.ท.อนุวัตตร ขวัญเมือง ,พ.ต.ท.ปัญญา แดงมูล,พ.ต.ท.สมบุรณ์ ทองทก พ.ต.ต.บุญส่ง ศิลปะวาณิชย์ ,พ.ต.ต.ศุภเวช มั่งคั่ง พ.ต.ต.เสถียร ทนานิน กับพวก
ชุดสนับสนุนและขยายผลการจับกุม พ.ต.อ.มานพ ภุชงค์ ผกก.สส.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.ท.อานุภาพ ชัยศิริ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลำปาง ,พ.ต.ท.ปิยะราช ความเพียร สว.อก.สภ.แม่เมาะ ปฏิบัติราชการ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง.
ได้ร่วมกันทำการจับกุมตัว
1.1 นายจือ แซ่เล่า อายุ 22 ปี เลขบัตรประชาชน – ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน มาแต่กำเนิด
1.2 นายกัง แซ่เล่า อายุ 20 ปี เลขบัตรประชาชน 0-5712-89000-27-7 ที่อยู่ 0/89 หมู่ที่ 1 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
1.3 นายวีรพล วรจันทร์เพ็ญศรี อายุ 19 ปี เลขบัตรประชาชน 1-5713-00043-84-4 ที่อยู่ 338 หมู่ 2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
2.พร้อมด้วยของกลาง และตำแหน่งที่พบของกลาง
2.1 ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1(ไอซ์) ประมาณ 199 กิโลกรัม บรรจุในถุงปุ๋ย หุ้มซ้อนด้วยถุงพลาสติก สีดำ จำนวน 8 กระสอบ วางอยู่ในลำห้วยในป่าละเมาะเขตหมู่บ้านสะเลียมหวาน หมู่ 3 ต.เวียงมอกฯ
2.2 ยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ชนิดเม็ด สีส้ม จำนวน ประมาณ 900,000 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงปุ๋ยหุ้มซ้อนด้วยถุงพลาสติก สีดำ จำนวน 4 กระสอบ วางอยู่ในลำห้วยในป่าละเมาะเขตหมู่บ้านสะเลียมหวานหมู่ 3 ต.เวียงมอกฯ
2.3 รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส สีดำ หมายเลขทะเบียน ขร 7893 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
( นายจือ แซ่เล่า เป็นผู้ขับ-รถขนยาเสพติด )
2.4 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กจ 8877 พะเยา จำนวน 1 คัน
( นายกัง แซ่เล่า เป็นผู้ขับขี่-รถนำ )
2.5 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า สีขาว หมายเลขทะเบียน 1 กร 6 เชียงราย จำนวน 1 คัน
( นายวีรพล วรจันทร์เพ็ญศรี เป็นผู้ขับขี่-รถนำ )
2.6 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง สีทอง หมายเลข
061-131-2971 จำนวน 1 เครื่อง (โทรศัพท์ของนายวีรพล วรจันทร์เพ็ญศรี) อยู่ด้านหน้ารถจักรยานยนต์ที่นายวีรพลฯขับขี่
2.7 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ วีโว่ สีดำ หมายเลข 093-618-3733 จำนวน 1 เครื่อง (โทรศัพท์ของนายวีรพล วรจันทร์เพ็ญศรี) พบเหน็บที่เอวด้านข้างซ้ายของนายวีรพลฯ
2.8 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง สีดำ หมายเลข 065-481-8404 จำนวน 1 เครื่อง (โทรศัพท์มือถือ ของนายกัง แซ่เล้า วางอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ คันที่นายกัง แซ่เล้า ขับขี่ฯ)
2.9 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Lazada สีส้ม หมายเลข – ( หักซิมทิ้ง ) จำนวน 1 เครื่อง วางอยู่บนเบาะในรถยนต์ คันที่นายจือฯ ขับ
2.10 เงินสดธนบัตรรัฐบาลไทย จำนวน 7,340 บาท อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าข้างซ้ายของนายจือฯ
3.โดยกล่าวหาว่า“ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ไอซ์)ไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย”
4.วันเวลาที่จับกุม 18 พย.2561 เวลาประมาณ 14.30 น.
5.สถานที่จับกุม ด่านตรวจยาเสพติดสะเลียมหวาน หมู่ 3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
6.พฤติการณ์ในการจับกุม ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ร่วมกันตั้งด่านตรวจยาเสพติดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา อยู่บนถนนสายเถิน –ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.ที่ 31-32 ได้ทำการเรียกตรวจรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน 1 กธ 6 เชียงราย ซึ่งแล่นมาตามถนน จากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มุ่งหน้า อ.ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนาย วีรพล วรจันทร์เพ็ญศรี อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 338 หมู่ 2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เป็นผู้ขับขี่มาเพียงคนเดียว ท่าทางมีพิรุธจึงเรียกให้หยุดและขอทำการตรวจค้น ก่อนการตรวจค้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้นายวีรพลฯผู้ต้องหาดูจนเป็นที่พอใจแล้วขณะสอบถามมีเสียงโทรศัพท์เข้ามือถือนายวีรพลฯ อยู่เป็นระยะ ต่อมาเวลาประมาณ 14.40 น.ร.ต.ท.ธนู ลาวจันทร์ ได้รับโทรศัพท์จากนายประเสริฐ สิทธิวะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.เวียงมอก ฯ ว่าขณะอยู่ในสวนข้างทางเลี่ยงด่านตรวจยาเสพติดสะเลียมหวาน สายบ้านเด่นไม้ซุง –สะเลียมหวาน ว่าพบรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน และรถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน มุ่งหน้าไปทางด่านตรวจยาเสพติดสะเลียมหวาน ร.ต.ท.ธนู ฯกับพวกจึงได้ขับรถยนต์สายตรวจสวนทางขึ้นไป จนไปพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กจ 8877 พะเยา โดยมีชายทราบชื่อภายหลังคือนายกัง แซ่เล้า อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 0/89 ม.1 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย เป็นผู้ขับขี่จึงได้เรียกให้หยุดรถแล้วสอบถามว่าจะไปไหน นายกังฯตอบว่าไปเรื่อยๆ จึงได้นำตัวขึ้นรถยนต์สายตรวจ และสอบถามนายประเสริฐฯ ผู้แจ้งข่าว ได้รับแจ้งว่ารถเก๋งไม่ได้วิ่งย้อนกลับมา จึงได้ร่วมกันขับรถค้นหา ต่อมาประมาณ 5 นาที นายประเสริฐฯได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าพบรถยนต์เก๋งขับวิ่งย้อนไปทางบ้านเด่นไม้ซุง จึงได้ขับรถยนต์ไปสกัดที่ทางแยกเลี่ยงเด่นไม้ซุงต่อมาพบรถยี่ห้อโตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ขร.7893 เชียงใหม่ สังเกตกันชนท้ายหลุดออก ลักษณะเพิ่งหลุดใหม่ๆ มุ่งหน้ามาจากเส้นทางที่ได้รับแจ้ง จึงเรียกให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบ ทราบชื่อภายหลังชื่อนายจือ แซ่เล่า (แจ้งว่าไม่มีเอกสารใดๆเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์มาแต่เกิด)เป็นพี่ชายของนายกังฯจึงขอทำการตรวจค้นก่อนทำการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ ผลการตรวจค้นรถไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่ได้กลิ่นคล้ายยาเสพติดติดอยู่ที่รถยนต์เก๋ง จึงควบคุมตัวไปที่ด่านยาเสพติดสะเลียมหวาน สอบถามจน นายจือฯรับว่าได้ร่วมกันขนยาบ้าและยาไอซ์ จำนวนหลายกระสอบ โดยมีนายวีรพลฯและนายกังฯเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์เพื่อนำทาง โดยขณะเดินทางก่อนถึงด่านตรวจสะเลียมหวาน นายจือฯได้โทรศัพท์ไปหานายวีรพลฯแต่ไม่รับสาย ทำให้นายจือฯรู้ตัวก่อน จึงได้พากันใช้เส้นทางเลี่ยงด่านฯโดยมีนายกังฯขับรถจักรยานยนต์นำทาง แต่เห็นว่านายกังฯเงียบหายไป น่าเชื่อว่าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายจือฯจึงได้ขับรถยนต์นำยาเสพติดไปทิ้งไว้บริเวณลำห้วยในป่าละเมาะเขตหมู่บ้านสะเลียมหวาน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันไปตรวจสอบพบยาเสพติดดังกล่าว จำนวน 12 กระสอบ รายละเอียดของกลางปรากฏตามที่กล่าวข้างต้น
7.การขยายผลเบื้องต้น จากการซักถามในชั้นจับกุมนายจือฯให้การเบื้องต้นว่าได้รับการว่าจ้างจากนายพีฯ เป็นชาวเขาเผ่าม้งเช่นกัน แต่ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง และไม่ทราบที่อยู่แน่ชัด ให้ขนยาบ้าไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้ค่าจ้าง สี่แสนห้าหมื่นบาท และได้รับเงินมาแล้ว จำนวนสามหมื่นบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยได้ร่วมกันไปรับยาบ้าเขตติดต่อ อ.เชียงของ – อ.เทิง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 พ.ย. 2561 โดยนายพีฯนำยาบ้าใส่ไว้ในรถยนต์เก๋งคันที่ถูกตรวจยึด จากนั้นนำไปที่ อ.เวียงแก่น รุ่งเช้าเวลา 05.00 น. ของวันที่ 18 พ.ย. 2561 จึงออกเดินทาง โดยมีนายกังฯ และนายวีรพลฯ ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทาง ใช้เส้นทาง เวียงแก่น – เทิง – เชียงคำ – จุน – สอง -แพร่- ลอง-วังชิ้น -เถิน จนกระทั่งเข้าเขต ต.เวียงมอก จึงถูกจับกุมตัว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ต้องหา ทั้ง 3 คน คือ นายกัง แซ่เล่า,นายวีรพล วรจันทร์เพ็ญศรี และนายจือ แซ่เล่า ผู้ถูกจับกุมมีพฤติการณ์ ค้ายาเสพติด กระทำผิดในลักษณะเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.2519 โดย พ.ต.ท.ปิยราช ความเพียร สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานพนักงาน ปปส.เลขที่ 583692 ได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15 ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เป็นระยะเวลา 3 วัน
8.หมายเลขโทรศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามรายการมือถือของกลางข้างต้น
9.สมุดบัญชีธนาคาร –
10.ภาพประกอบการรายงาน