Reporter&Thai Army

พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผบ.มทบ.34/รอง ผบ.ศบภ.มทบ.34 พร้อม บก.ควบคุม จำนวน 10 นาย และยานพาหนะ จำนวน 1 คัน เข้าร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พ.ย., นอภ.เชียงคำ, ปภ.จว.พ.ย., นายก อบต.น้ำแวน, อบต.เชียงบาน และประชาชนจิตอาสา เข้าตรวจเยี่ยม อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ อบต.น้ำแวน

– เมื่อ 19 พ.ย. 61, 1300 พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผบ.มทบ.34/รอง ผบ.ศบภ.มทบ.34 พร้อม บก.ควบคุม จำนวน 10 นาย และยานพาหนะ จำนวน 1 คัน เข้าร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พ.ย., นอภ.เชียงคำ, ปภ.จว.พ.ย., นายก อบต.น้ำแวน, อบต.เชียงบาน และประชาชนจิตอาสา เข้าตรวจเยี่ยม อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ อบต.น้ำแวน และ อบต. เชียงบาน รวมทั้งได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ แจกยาสามัญประจำบ้านและให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ผู้ประสบภัยรู้สึกอบอุ่นใจที่หน่วยงานทหารและหน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว