ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ร่วมหลายภาคส่วน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปี 62 ที่อ.แม่วางเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ร่วมหลายภาคส่วน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปี 62 ที่อ.แม่วางเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่วาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายขององค์กรต่าง ๆ ในอำเภอแม่วาง จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2562

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่วาง ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่วาง มาให้ความรู้เรื่องทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วย ณ หอประชุมอำเภอแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง