Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยหนาวร่วมกับสภากาชาดไทย “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒”

กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยหนาวร่วมกับสภากาชาดไทย “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม บรรเทาสาธารณภัยหนาวร่วมกับสภากาชาดไทย “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒” โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และคุณพนิตนันท์ มั่นทน รองประธานชมรมแม่บ้านกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนกองบิน ๔๑ ร่วมมอบผ้าเครื่องห่มกันหนาวในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ ได้ทำการมอบเครื่องห่มกันหนาว จำนวน ๔๐๐ ผืน และสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยหนาว พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นอกจากนั้น ยังได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยหนาวด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย