ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ ผอ.รพ.วัดโบสถ์, สาธารณสุข อ.วัดโบสถ์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วัดโบสถ์, เกษตร อ.วัดโบสถ์, ปศุสัตว์ อ.วัดโบสถ์, บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วัดโบสถ์, ผอ. และคณะครู โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน


เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ ผอ.รพ.วัดโบสถ์, สาธารณสุข อ.วัดโบสถ์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วัดโบสถ์, เกษตร อ.วัดโบสถ์, ปศุสัตว์ อ.วัดโบสถ์, บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วัดโบสถ์, ผอ. และคณะครู โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในโอกาสนี้ ส.พัน.๔ พล.ร.๔ ได้จัดชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน