พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการคมนาคมขนส่งของสาธารณรัฐอิตาลี

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน