พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และการควบคุมดูแลระบบขนส่งของสาธารณรัฐอิตาลี ณ Ferrovie dello Stato Italiane Headquarters โดยมี Mr. Filippo Scotti d,Albertis Senior Executive Vice President of FS International Ferrovie dello Stato Italiane SpA. และคณะ ให้การต้อนรับ

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน