สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ปานพุทธ ศรีฟ้า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นประธานในการร่วมสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔๑