Uncategorized

น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท และนายนันทพล ภาชื่น รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท พร้อมนายอิทธิเดช กุลเพ็ชร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน ประชุมการปฏิบัติ/ความพร้อม/การรายงานผลของชุดเคลื่อนที่เร็วในการเลือก ส.ว.ชัยนาท ทั้งให้ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ป้องปรามและหาข่าว

19/12/61 น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท และนายนันทพล ภาชื่น รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท พร้อมนายอิทธิเดช กุลเพ็ชร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน ประชุมการปฏิบัติ/ความพร้อม/การรายงานผลของชุดเคลื่อนที่เร็วในการเลือก ส.ว.ชัยนาท ทั้งให้ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ป้องปรามและหาข่าว รวมทั้งเข้าระงับเหตุการณ์เร่งด่วนพร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานทุกวันต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาทต่อไป
********************************