ปราจีนบุรี…….ซักซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง


ปราจีนบุรี…….ซักซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง

เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ช่วงเทศกาลปีใหม่. เมื่อวัน18 ธันวาคม 2562 เวลว 14.00 น.ที่ จุดพักรถก่อนขึันเขา กบินทร์บุรี-ปีกธงชัย บ้านบุพราหมณ์ ทางอำเภอนาดีร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมการบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามหลักสากล (ระบบCS) อย่างเป็นระบบ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ป.ภ.จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครกู้ภัยต่างๆ และประชาชนใน อำเภอนาดี และใกล้เคียงร่วมซักซ้อมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุขึ้น ทล.304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัย เป็นถนนที่มีช่วงขึ้นลงเขาปักธงชัย อุทธยานแห่งชาติทับลาน

กายภาพของเป็นลักษณะเขาโค้งไปมาคล้ายตัว S หลายจุด และลาดชัน ปัจุบันได้ปรับปรุงขยายใหญ่ขึ้น เป็นหลายช่องทางจราจร มีช่องทางฉุกเฉิน ด้านลงเขาหลายเห่ง ซึ่งแขวงทางหลวงวางมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเต็มที่ ติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ชะลอความเร็ว และมีแนวแบริเออร์ป้องกัน จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด หมั่นตรวจสอบสภาพรถเป็นประจำ และขับรถด้วยความไม่ประมาท ทั้งนี้การขับรถบริเวณทางลาดชัน ‘ต้องใช้เกียร์ต่ำ’ จึงขอให้ทุกท่านเดินทางผ่านอย่างปลอดภัย และมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่2563 นี้..

,