Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว นราธิวาส ภัยพิบัติ

ทหารเปิดโรงครัวสนามปรุงอาหาร แล้วลุยน้ำแจกชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ทหารเปิดโรงครัวสนามปรุงอาหาร แล้วลุยน้ำแจกชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย

รายงานข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมจากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า บรรยากาศโดยทั่วไปท้องฟ้าเริ่มแจ่มใส ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องได้หยุดลงแล้ว ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ อ.สุคิรินและแว้ง เริ่มค่อยๆลดระดับน้ำท่วมขังลงไปโดยปริยาย ส่วนมวลน้ำก้อนดังกล่าว เริ่มระบายลงไปสมทบลงในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งล่าสุดมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงกว่าตลิ่ง 2 เมตร ขยายผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่แนวริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก จำนวน 7 ชุมชน

ประกอบด้วย ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนท่าประปา ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนโปฮงยามู ชุมชนท่าบือเร็ง และชุมชนหัวสะพาน ซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเป็นจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 70 ถึง 190 ซ.ม. ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องอาศัยอยู่บริเวณชั้น 2 ต้องอาศัยอยู่ในความมืด เนื่องจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สุไหงโก-ลก ได้ตัดกระแสเป็นการชั่วคราว เกรงชาวบ้านจะได้รับอันตราย ส่วนชาวบ้านอีก 43 ครัวเรือน รวม 126 คน ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ชั่วคราวที่ศูนย์ผู้ประสบอุทกภัย ของอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง

ส่วนด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ พ.ต.เกรียงไกร กลิ่นกุล นายทหารฝ่ายยุทธการ ฉก.ทพ.11 ได้ควบคุมรถครัวสนามจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 และกำลังพลจำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่บ้านตำเสา ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อปรุงอาหารสำเร็จรูปพร้อมน้ำดื่ม นำลงเรือเดินลุยน้ำที่มีระดับท่วมขังสูง 40 ถึง 80 ซ.ม. ออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกสู่โลกภายนอก ได้รับประทานอาหารเพื่อประทังชีวิต ก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

https://youtu.be/cHX_YeiXxqI