สวก.โชว์สุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน


สวก.โชว์สุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เช้าวันพฤหัสบดีที่18 ธันวาคม​ 2562 นางสาวสมหญิง ธีรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานผู้อำนวยการ นำทีมสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร( องค์การมหาชน)​ หรือ สวก. ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดกิจกรรมรอบรู้งานวิจัยกับ สวก. ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​ ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื้อแสดงผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุน เป็นงานวิจัยที่พร้อมจะต่อยอดไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าอย่างมากมาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง สวก.ได้ให้เงินสนับสนุนและร่วมพัฒนางานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำเหมือนทุกปี

 

แต่สำหรับปี พ.ศ.2562 ทาง สวก. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. และได้จัดกิจกรรมรอบรู้งานวิจัยขึ้นเพื่อติดตามผลงานวิจัยทั้ง 3 โครงการวิจัย คือ โครงการ “รวงข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ” โดยมี รองศาสตราจารย์​ ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล เป็นหัวหน้าโครการวิจัย โครงการ “โครงการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นิสากร แซ่วัน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และโครงการ “การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสี

โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ความสำคัญกับการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของอาจารย์ ในภาพรวมนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวก จำนวน 23 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26,275,461 บาท ในการดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พี่มุ่งเน้นในเรื่องข้าว อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า สมุนไพรไทย พืชสวน/พืชไร่ โครงการรวงข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มยุรี กันยาวัฒนกุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหัวหน้าโครงการ จากการศึกษาวิจัยสารสกัดรวงข้าว 5 สายพันธุ์ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 ข้าวมะลิ 105. ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 และ กข6 พบว่า สารสกัดกลุ่ม bound phenolics.ของรวงข้าวดอกมะลิ 105 มีประมาณฟินอลิครวมสูงที่สุดและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเอนไซน์อิลาสเตส และคอลลาจีเนสได้ดี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตำรับเวชสำอ้างรูปแบบครีมน้ำมันในน้ำ ที่มีความคงตัวเพื่อเคมีและกายภาพดี ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้น ลดรอยหมองคล้ำ ลดริ้วรอยกระชับผิวและเพิ่มความเรียบผิวให้ดีขึ้น

โครงการการทดลองสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว นวัตกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในขณะนี้ คือ เครื่องสำอางจากสเต็มเซลล์ หรือเครื่องสำอางที่มีสารสำคัญที่สกัดจากแคลลัส ซึ่งประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก และ growth factor ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติชะลอความชราที่มีประสิทธิภาพสูง และยังมีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือสารเคมีตกค้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร แซ่วัน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้นำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงจมูกข้าวให้กลายเป็นแคลลัส หรือสเต็มเซลล์ เพื่อผลิตสารสกัดที่อุดมไปด้วยสารชะลอความชราที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสารสกัดที่ได้จากระบวนการนี้ยังมีความปลอดภัยสูง ทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารเคมีตกค้างที่พบในสารสกัดจากส่วนอื่น ๆ ของพืช

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจคือโครงการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ในโครงการย่อยเรื่อง “การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผม ไม่สารสกัดข้าวสีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวมีสี” โดยมี ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหัวหน้าโครงการ “ข้าวสังข์หยด” ถือเป็นข้าวพื้นเมืองของไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพันธุ์ข้าวชนิดอื่น ๆ อุดมไปด้วยสารอาหารทั้ง กรดโฟลิกโพแทสเซียม ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส กาบา มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีใยอาหารช่วยละลายน้ำได้สูง ช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
19/12/62

,