จันทบุรี-กรมศุลกากร จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


จันทบุรี-กรมศุลกากร จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะรักษ์ทะเล ปันน้ำใจสู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จัดตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน
วันนี้ ( 19 ธ.ค.62 ) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมกับคณะผู้บริหารกรศุลกากร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม2562

โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี / ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดเข้าร่วมในพิธี กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2562 และช่วยคืนสมดุลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติให้เป็นที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ จำนวน 150 ชุด

และได้ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะบริเวณชายหาดอ่าวคุ้งกระเบน รวมทั้งได้จัดกิจกรรม”ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน วัสดุทางการแพทย์ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรโรงเรียนวัดหมูดุด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด และสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี และได้จัดสถานที่เพื่อเปิดเป็นตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุชน ณ ลานอาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้พ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME และสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่า 25 ร้านค้า

นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์จากมะปี๊ด ผลิตภัณฑ์ฝ้ายมัดย้อม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากตันคุ้ม-คลและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย มาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.0 น. – 17.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มซ่องทางการจาสินคเสริมสร้างความซัมแข็งให้แก่ผู้ประกอบกรในชุมชน และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง และยังได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยา

https://youtu.be/lrawJrVDoMY

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

,