ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทำบุญทอด “มหาผ้าป่า มหากุศล” เพื่อสร้างอาคารพระพรหมมงคล ศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการอาเซียน ที่มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทำบุญทอด “มหาผ้าป่า มหากุศล” เพื่อสร้างอาคารพระพรหมมงคล ศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการอาเซียน ที่มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 6 พร้อมด้วย นายณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดลำปาง, พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พันโทราชวัตร ชูชื่น กรมรบพิเศษที่ 5 จ.เชียงใหม่, ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, นายประหยัด ทรงคํา ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ, นายทวีศักดิ์ เทียนตระกูล ประธานชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่และพ.ต.ท.สุเทพ จันทะเวียง สารวัตรกลุ่มงานจราจรฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอด “มหาผ้าป่า มหากุศล” ในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์คีรินทร์ หินคง ผอ.สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวนำถวายผ้าป่า โดยมีพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรับทอด “มหาผ้าป่า มหากุศล” ในครั้งนี้

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและสร้างอาชีพคนพิการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยสามารถฝึกอบรมและสร้างอาชีพให้แก่คนพิการมาแล้วรวม 705 ครอบครัว และจ้างงานคนพิการให้มีงานทำอีกจำนวน 33 คนและเนื่องด้วยมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ต้องการเข้ารับการฝึกอาชีพและเข้ารับการจ้างงานจึงทำให้อาคารและสถานที่ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือคนพิการ ทางคณะกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ จึงได้นำความนี้เข้ากราบนมัสการปรึกษาหารือกับพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. หลวงปู่ครูบาทอง สิริมังคโล นักบุญแห่งล้านนาไทยและได้โปรดเมตตารับเป็นองค์ประธานในการจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพคนพิการของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยโปรดให้ใช้ชื่อของอาคารว่า “อาคารพระพรหมมงคล” โดยได้จัดให้มีการทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้นในครั้งนี้

“อาคารพระพรหมมงคล” ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,600 ตรม.ประกอบด้วยห้องฝึกอาชีพคหกรรมนวดแผนโบราณจักสานตัดเย็บเสื้อผ้าคอมพิวเตอร์ และเป็นที่พักให้แก่คนพิการแยกชาย/หญิง รวมไปถึงห้องประชุมและห้องรับประทานอาหารในอาคารเดียวกันอีกด้วย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 15 ล้านบาท

ึการทอด “มหาผ้าป่า มหากุศล” ในครั้งนี้ มียอดรวมที่มีผู้จิตศรัทธาร่วมทำบุญยอดรวมเกือบ 3 ล้านบาท ซึ่งภายในงานยังได้มีคณะของทาง พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาท ร่วมทำบุญจำนวน 299,999 บาท และคณะของ พลเอก ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมทำบุญจำนวน 124,808 บาท องค์ประชุมคณะผู้มีจิตศรัทธา รวมบุญภายในวัดพระธาตุศรีจอมทอง อีกเป็นจำนวนมาก

หากพุทธศาสนิกชนท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลสามารถร่วมทำบุญทอด “มหาผ้าป่า มหากุศล” เพื่อสร้างอาคารพระพรหมมงคล ศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการอาเซียน เพื่อก่อสร้างอาคารพระพรหมมงคล ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สามารถร่วมทำบุญผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขาจอมทอง บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เลขที่บัญชี 395-0-68667-9.

ทรงวุฒิ ทับทอง