ข่าว พะเยา

พะเยา ประเพณี 4 เป็งตานหลัวพระเจ้าประเพณีล้านนาสืบทอดมากว่า 1000 ปี

พะเยา ประเพณี 4 เป็งตานหลัวพระเจ้าประเพณีล้านนาสืบทอดมากว่า 1000 ปี

 

จังหวัดพะเยา จัดประเพณีล้านนา 4 เป็งตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ รวมทั้งการนำหลัว หรือฟืน ตานเพื่อเป็นการสุมไฟคลายหนาวให้พระพุทธเจ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อของคนล้านนา

พุทธศาสนิกชน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างนำข้าวใหม่ ซึ่งเป็นข้าวเปลือก และฟืนจำนวนมากเข้าถวายแด่วัด เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี” 4 เป็ง ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” ซึ่งเป็นประเพณี ที่มีมาแต่โบราณ ที่ชาวล้านนายึดถือปฎิบัติกันมา หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะนำข้าวใหม่ที่ได้มีการเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะนำมาถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและเจ้าของนาดั้งเม รวมทั้งเทวดาผ็ปกปักษ์รักษาพื้นที่ทำกิน และนอกจากนั้นก็มีการตานหลัวหิงไฟพระเจ้า หรือฟืน เพื่อเป็นการนำไปจุดเพื่อคลายความหนาวเย็นให้กับพระพุทธเจ้า ตามความเชื่อของชาวบ้านด้วย

 

สำหรับประเพณี “4 เป็ง ตานข้าวใหม่และตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” มักจะทำไปพร้อมๆกันในช่วงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของชาวล้านนา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมทำบุญเพื่อสืบทอดประเพณีและวิถีดั้งเดิมไว้ ไม่ให้หายไปจากพื้นที่

https://youtu.be/gNLiO49gZnw