Uncategorized

กองพลทหารม้าที่ 1 พิธีมอบชุดพรางให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง

กองพลทหารม้าที่ 1 พิธีมอบชุดพรางให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง

ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 3 มีดำริให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ให้มีการแต่งกายในชุดทหาร 1 วัน ต่อสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีความรักในอาชีพทหาร

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วย คุณอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารม้าที่ 1 ได้ดำเนินการจัดหาชุดพราง เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพ่อขุนผาเมือง จำนวน 103 คน พร้อมทั้งจัดหาสำรองไว้ให้กับเด็กนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาใหม่ในระหว่างปีการศึกษา จำนวน 10 ชุด รวมทั้งสิ้น 113 ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

#กองพลทหารม้าที่1
#กองทัพภาคที่ 3