Reporter&Thai Army

“ วันพระทำบุญ จิตใจแจ่มใส ” รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 นำ ชาวกิจการพลเรือน ทภ.3 ตักบาตรวันพระอุปคุต…..

“ วันพระทำบุญ จิตใจแจ่มใส ” รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 นำ ชาวกิจการพลเรือน ทภ.3 ตักบาตรวันพระอุปคุต…..

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พันเอก วีระพงษ์ เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ พร้อมด้วยกำลังพลกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 เนื่องในวันพระ “ ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล 5 ” เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นการพัฒนาจิตใจ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว เพื่อให้ได้พบกับสิ่งดีๆ ณ ลานหน้าศาสนสถานกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก