Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. ขอรายงานความเสียหายจากพายุลมฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ อ.ไทรงาม มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 48 หลังคาเรือน

เมื่อ 20 มี.ค. 62 , 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. ขอรายงานความเสียหายจากพายุลมฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ อ.ไทรงาม มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 48 หลังคาเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต.หนองแม่แตง บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 37 หลังคาเรือน
– บ.หนองแม่แตง ม.1 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 3 หลังคาเรือน
– บ.ประดู่งาม ม.2 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 1 หลังคาเรือน
– บ.หนองปืนแตก ม.3 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 3 หลังคาเรือน
– บ.จิกลาด ม.4 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 3 หลังคาเรือน
– บ.ตอรัง ม.5 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 12 หลังคาเรือน
– บ.หนองชุมแสง ม.6 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 3 หลังคาเรือน
– บ.โปร่งอีรัญ ม.7 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 2 หลังคาเรือน
– บ.ไผ่ตาสุ่ม ม.9 ต.หนองแม่แตงฯ จำนวน 10 หลังคาเรือน
2. ต.ไทรงาม บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 4 หลังคาเรือน
– บ.ไทรงาม ม.4 ต.ไทรงามฯ จำนวน 4 หลังคาเรือน
3. ต.พานทอง บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน
– บ.หนองหัวควาย ม.2 ต.พานทอง จำนวน 1 หลังคาเรือน
4. ต.มหาชัย บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน
– บ.ป่าถั่ว ม.9 ต.มหาชัยฯ จำนวน 1 หลังคาเรือน
5. ต.หนองทอง บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลังคาเรือน
– บ.ลานกระดี่ ม.5 ต.พานทอง จำนวน 1 หลังคาเรือน
– บ.ศรีบุญส่ง ม.7 ต.พานทอง จำนวน 1 หลังคาเรือน
6. ต.หนองไม้กอง บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน
– บ.จิกลาด ม.7 ต.หนองไม้กองฯ จำนวน 1 หลังคาเรือน
7. ต.หนองคล้า บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน
– บ.วังโขน ม.2 ต.หนองคล้า จำนวน 1 หลังคาเรือน

นอกจากนี้ยังพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย คือ กล้วย มะละกอ ข้าวโพด ความเสียหายอยู่ในระหว่างการสำรวจ โดยหน่วยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไป หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป