ข่าว เพชรบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดฝึกสอนพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนช่วงภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดฝึกสอนพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนช่วงภาคฤดูร้อนโครงการฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนช่วงภาคฤดูร้อน ประจำปี2562 ที่เทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20มีนาคม-2เมษายน 2562 โดยเมื่อเวลา10.00น วันที่20มีนาคม ที่ผ่านมา นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชน เข้าร่วม ณ สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา เทศบาลตำบลท่ายาง ทั้งนี้มีนายสำราญเพชร ใจกล้า อดีตนักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมระดับB.linesen พร้อมทีมงานให้เกียรติ เป็นผู้ฝึกสอนทักษะ

สำหรับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วงภาคฤดูร้อน ประจำปี2562 เป็นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯที่มีอายุระหว่าง8-12ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การวางรากฐานที่ดีที่จะพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของอำเภอท่ายางได้เติบโตขึ้นและจะเป็นการต่อยอดให้เด็กมีการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้สูงขึ้นตามลำดับ จากในระดับตำบล ก้าวสู่ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดกระทั่งก้าวสู่ในระดับชาติต่อไป สำหรับการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลในปีนี้มีผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการรวมชายหญิง จำนวน115คน โดยจะดำเนินการฝึกจากโค้ชระดับ B.linesen ระหว่างวันที่20มีนาคม-2เมษายน 62 ณ สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเล่นกีฬานับเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชน เพราะการเล่นกีฬาจะทำให้มีร่างกายเเข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กดีมีวินัย เคารพระเบียบ กติกาการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างพื้นฐานอันสำคัญยิ่งให้แก่เด็กและเยาวชน เพราะเทศบาลตำบลท่ายาง ตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อไปในอนาคต
กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี