ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

หน.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาชุมชนกรุงเทพฯ เข้าพบปะหารือกับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจ.เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาชุมชนกรุงเทพฯ เข้าพบปะหารือกับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจ.เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมร้านกาแฟ รสนิยม หน้าศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาชุมชนกรุงเทพฯ และคณะฯพร้อมด้วย นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมปรึกษาหารือ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ. เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อขอคำแนะนำจากประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ และแนวทางในการดำเนินการเพื่อไปปรับใช้วางแผนและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินในห่วงปีงบประมาณ 2563 ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน