Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด.ชป.อ.ดงเจริญ ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ ต.สำนักขุนเณร, กำนัน-ผญบ. ต.สำนักขุนเณร, ประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรม และพิธีเปิดฝายมีชีวิต

เมื่อ 200900 มี.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด.ชป.อ.ดงเจริญ ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ ต.สำนักขุนเณร, กำนัน-ผญบ. ต.สำนักขุนเณร, ประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรม และพิธีเปิดฝายมีชีวิต ในพื้นที่ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จว.พ.จ. โดยมี นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นอภ.ดงเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด ณ คลองไดลำพอน ม.3 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จว.พ.จ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน